dijous, 6 de juny del 2013

Canvis i reelecció

Rafael Llibre i Tur ha estat escollit nou president dels Armats de Mataró i Jordi Romagosa i Nebot ha estat reelegit com a capità manaia per quatre temporades més.
Aquest final de temporada s’ha presentat mogut pel que fa al tema assembleari de la nostra entitat. Finalitzava el període de quatre anys de la junta directiva actual escollida el juny de 2009 i, tal i com s’estableix en els estatuts de l’entitat, tocava renovació o reelecció pel càrrec de president i equip directiu. Però a més a més i arran de la renovació dels estatuts del setembre de 2009 que fixa la durada en el càrrec també per quatre anys, tocava renovació o reelecció del càrrec de capità manaia, escollit a l’assemblea del novembre de 2009.
A fi i efecte de dur a la pràctica tota aquesta activitat assembleària, la junta directiva va creure convenient fer les dues votacions en assemblees independents tal i com es reflecteix en els propis estatuts. A tal efecte es van convocar simultàniament els períodes de presentació de candidatures a començaments del mes de març, donant per tancades les candidatures a començaments d’abril i convocant assemblees per a l’elecció de capità manaia el 23 de maig i per a l’elecció de president el 30 de maig.
Per tant, el 23 de maig i essent la única candidatura presentada, Jordi Romagosa ha estat reelegit en el càrrec de capità, fet aquest que no s’havia produït en temps pretèrits ja que ha estat el primer cop que s’aplicava la normativa pel que fa a la elecció del capità.
Una setmana després, el 30 de maig, l’equip directiu encapçalat per Rafael Llibre, també com a única candidatura presentada, ha estat escollit per renovar la junta directiva. Rafael Llibre substitueix en el càrrec a Jordi Llinàs i Ortiz  que va agafar la presidència la tardor del 2011 arran de la renúncia al càrrec d’Albert Miquel i Nogueras.


Rafael Llibre i Jordi Romagosa durant la Setmana Santa 2013


El president i el capità, l'any 2009, quan desfilaven a la tercera secció de llança tancant la formació

(Fotos: Gemma i Mireia Romagosa)


Jordi Romagosa i Nebot
Capità Manaia