dissabte, 4 d’abril del 2020

ARMATS DE MATARÓ | Missa dels Dolors 2020
Missa dels Dolors, 03 d'abril del 2020.
En honor a la nostra Patrona la Mare de Déu dels Dolors, i en sufragi pels nostres difunts.