Qui som

Els Armats de Mataró som una associació de caràcter cultural de la qual es té constància de les nostres activitats des de l'any 1705 en la documentació de la Confraria del Santíssim Sagrament (Minerva) de la Parròquia de Santa Maria, que es conserva al Museu-Arxiu. En el seu llibre de comptes es troben reflectides diverses anotacions que fan referència al vestuari de l’època. És la prova documental més antiga de la presència dels soldats romans a les desfilades de Setmana Santa a Mataró. La nostra activitat principal es desenvolupa per tant, durant la Setmana Santa, participant activament en les Processons del Prendiment, Nit de Silenci i la Processó General del Divendres Sant. Així mateix organitzem actes propis com La Passió, l’acte de Recollida de la Bandera i l’Homenatge a la Ciutat.

Armats de Mataró (Composició: Jordi Romagosa)
Des d’aquell llunyà 1705, la presència dels aleshores anomenats ‘Caps de ferro’ i ‘del Morrió’ a les processons de Setmana Santa, ha estat un fet rellevant que es va anar duent a terme durant els segles XVIII i XIX, amb diferents alts i baixos. A començaments del segle XX es crea la comissió ‘Pro-Armats’ en el si de la Congregació Mariana del Foment Mataroní amb la finalitat de restablir una tradició que havia degenerat amb el pas del temps. Així es va continuar fins a la II República i la Guerra Civil on no hi va haver processons.

Armats anys 40

Després de la guerra la Comissió Pro-Armats va emprendre de nou les seves activitats, fins que l’any 1954 es torna a reorganitzar la Secció dels "Armats" com a Secció de la Confraria de la Mare de Déu dels Dolors de la Parròquia de Santa Maria. Durant les dècades següents es va anar ampliant el nombre d’efectius amb renovacions del vestuari i les cuirasses fins l'any 1969, any de la supressió de les processons a Mataró.

Homenatge a la Ciutat. Dijous Sant 2014

No serà fins l’any 1990, que els Armats tornin a sortir per Divendres Sant a Mataró junt amb la resta de confraries. Enmig, la participació a la processó de Llavaneres des de l’any 1981 fins el 1989, l’inici de les representacions de la Passió l’any 1983 i dels actes de la Recollida de la Bandera i l’Homenatge a la Ciutat, ambdós el Dijous Sant.

Torredembarra 2012

Més enllà de la Setmana Santa hem participat en diferents processons, concentracions i celebracions d’aniversaris de Manaies, Armats, Soldats Romans, i Estaferms a diferents llocs de Catalunya: Girona, Banyoles, Martorelles, Montblanc, Tortosa, Tarragona, Lleida, Amer, Torredembarra, Bellpuig i la Selva del Camp. L’any 2004 vam organitzar la concentració d’Armats de Catalunya a la ciutat de Mataró, en commemoració dels 300 anys d’història de l’entitat, amb una participació de 31 agrupacions del nostre país. 

Bellpuig 2015

Per Nadal col•laborem amb Pessebres vivents i als Pastorets de Mataró i hem fet jornades de Portes Obertes, on el públic que ens visitava podia veure el nostre local, situat a les dependències de l’edifici de la Presó des de l'any 2000 fins el 2015. Actualment i degut als problemes estructurals de l'edifici de l'antiga Presó, l’Ajuntament ens ha cedit l'espai de l'antic alberg municipal, situat a la Baixada de Sant Simó n. 13, local que s'anirà condicionant per a poder recuperar aquestes activitats.

Roma 1986

Dates rellevants de la nostra història han estat les dues visites a la ciutat de Roma els anys 1986 i 2008, i la visita a Montserrat l’any 1988.

Roma 2008

Com a reconeixement de la nostra tasca, el 7 de març de 2002, l’Ajuntament de Mataró va declarar les "Desfilades dels Armats de Mataró" com a Patrimoni Cultural de la ciutat i el 12 d'abril de 2007, el ple de l'Ajuntament va atorgar als Armats, la Medalla d'Or de la ciutat. L'acte de lliurament va tenir lloc el 22 de setembre al davant de l'Ajuntament.

Armats de Mataró 2016
 
L’Associació Armats de Mataró està registrada com a entitat civil al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, amb el número 7.778 de la secció 1ª del registre de Barcelona, amb data del 6 de setembre de 1985.