dimarts, 17 d’abril de 2012

Sol·licitud de la Setmana Santa com a Patrimoni Cultural de la Ciutat

Intervenció del vicepresident de la Comissió de Setmana Santa, sr. Jordi Merino, al Ple Municipal del dijous 12 d’abril de 2012, per demanar la sol•licitud de declarar la Processó del Divendres Sant, Patrimoni Cultural de la Ciutat.

.. --- ..

Il•m sr. Alcalde, senyores i senyors regidors, consiliari, presidents i hermanos mayores presents a la sala, confrares, ciutadans , amics...

Inicio aquest breu parlament en representació de la Comissió de Setmana Santa de Mataró, a petició de la mateixa Comissió atès el punt de l’ordre del dia que ens ocupa. Mencionar que defensaré la nostra postura però aquest parlament podria ésser llegit per qualsevol dels 28 membres que composen l'esmentada comissió.

Ens hagués agradat iniciar aquesta intervenció d’una manera molt diferent, però per tal de no continuar donant-hi voltes, amb la idea de facilitar el posterior debat que ens precedirà, i per a que es parli de nostra gran Setmana Santa dels darrers 26 anys i de la nostra trajectòrria de llarg recorregut i no pas d’un acte del proppassat Dissabte Sant, permeteu-me una molt breu menció a la nostra postura.

La Comissió ja ha defensat que la participació del grup d’antics legionaris ni constava al programa, ni al pla específic, ni en tenia coneixement. A més s’han demanat públiques disculpes per la part que ens toca per si alguna sensibilitat s’ha pogut sentir menyspreada o ofesa, i s’ha indicat amb fermesa que sota el paraigües de la Comissió no es tornarà a reproduir a la nostra ciutat.
Ens dol que siguem ara centre mediàtic d’això, una arma llancívola de debats de centres i perifèries, i que es continuï estirant de fils i fantasmes que no són ni la nostra missió, ni els nostres objectius. Com entitat som confessionals però completament independents de qualsevol sensibilitat política. Els que ens coneixeu sabeu que la nostra feina és intensa, rigorosa, seria, i sovint molt silenciosa.... és una feina pas a pas que hem anat construint al llarg dels nostres anys d’existència, i és això pel que volem ser coneguts.

Dit això i fet l’aclariment oportú i per tal de no quedar-nos en aquesta inoportuna anècdota, permetin-nos centrar el tema.

Qui havia de dir ara tot just fa 26 anys que en el Ple de l’Ajuntament de Mataró es debatria una proposta de resolució per a que es tramités el reconeixement de la Setmana Santa mataronina com a Patrimoni de la ciutat? Qui hauria pensat que Mataró seria coneguda arreu del nostre país també per la celebració i solemnitat de les seves processons? Allò que va començar com un esdeveniment petit, auster, sobri, amb el temps s’ha anat convertint en un fenomen de masses que mou milers de persones durant els nostres dies sants, i que permet des del respecte, la tolerància i la diversitat expressar la fe dels participants. I com no, una lectura cultural i d’atractiu afegit.

Qui hauria imaginat que en la nostra ciutat conviurien en plena harmonia, integració i de forma complimentada elements de viure, conviure i entendre la Setmana Santa diferents? O fins i tot, que es tornarien a veure tradicions tan catalanes com la Nit del Silenci, que la Verge dels Dolors tornaria a processionar pels carrers de la nostra ciutat, o fins i tot que els caps de ferro serien homenatjats per la ciutat que els va veure néixer ara fa més de tres-cents anys.

Però també, qui hauria pensat que algunes confraries i germandats formarien de manera tan intensa part de la diversitat plural i cultural de la ciutat de Mataró, molt més enllà dels actes processionals pels quals són coneguts.

Fetes aquests preguntes reflexives, voldríem mencionar algunes coses que ja son conegudes per tots vostès però que cal fer-ne un repàs tot ni que sigui molt de puntetes:

La Setmana Santa a Mataró ve de lluny, de molt temps ençà. La primera manifestació pública documentada es troba a finals del s.XVI, quan els diferents gremis i confraries sortien en processó el Dijous Sant. Un temps coetani, o inclòs anterior també a les manifestacions de Setmana Santa de qualsevol part del país. Durant tot el s.XVII hi ha documentat tota una sèrie de presència de la Confraria de la Puríssima Sang de Jesucrist, la Confraria del Sant Sepulcre amb imatges d’origen medieval, de la processó dels cavallers, el Via Crucis pels carres de la ciutat molt similar al que coneixement a l’actualitat fins el cementiri dels caputxins, la presència de la Venerable Congregació dels Dolors que ens va deixar una de les millors joies de l’art barroc català amb la Capellà dels Dolors... per a fer-ne la menció d’algunes, i que van perdurar fins als anys seixanta d’aquest segle lligades també a les diferents etapes i esdeveniments històrics del nostre país. Aquest substrat i herència han ajudat també a conformar l’actual imatge de la Setmana Santa de Mataró, ja que algunes de les confraries actuals provenen de l'antigor.

Fa 26 anys que existim i treballem com a Comissió, i l'any 2011 Mataró va ser seu del Congrés Català de Congregacions, Confraries i Germandats de Setmana Santa i va posar a la ciutat en el bell mig del món confrare català i de la mediterrània oriental. Parlar de Setmana Santa a Catalunya passa també per fer menció obligada de Mataró, Reus, Tarragona, Girona, Banyoles... i moltíssimes altres. I actualment estem treballant per a que el relleu de la capitalitat sigui l'any que ve a la Catalunya del Nord, per als nostres germans de Perpinyà, on processionen ininterrompudament des de 1416.

Diuen que tenim la segona processó més multitudinària de Catalunya i que aplega més de 40.000 persones el Divendres Sant per veure una Processó on participen directament 1215 persones en 11 Misteris. Sense cap mena de dubte un fet, una realitat, tot un acte de ciutat a nivell de concentració de públic assistent com poden ser altres actes importants a la ciutat com Les Santes, Reis, Sant Jordi, o d'altri. Però no només és això, enguany 43 activitats, actes litúrgics triduum, via crucis i 7 grans processons s'han realitzat pels nostres carrers.
Però també és important i cal destacar és que des de fora parlen del “model Mataró”, un model de Setmana Santa on es barregen i combinen elements i estils tradicionals catalans antics i més antics, amb els d'altres zones geogràfiques. Un model d'integració que ens caracteritza i al qual remarquem no volem renunciar-hi. La diversitat plural si és respectuosa és riquesa.
I cal fer menció que no hem treballat sols, hi ha altres entitats que participen amb nosaltres, i el mateix ajuntament que des de fa ja alguns anys col•laborem conjuntament per a la realització i difusió dels esdeveniments, i amb el que continuem treballant i construint. I que sigui per molts anys.

L'oferiment que avui ens fan, i que recollim, no és lliure de compromís per a nosaltres. Parlar del passat és empresa fàcil, tal com dir que hem tingut dificultats o que som capaços de reconèixer els errors; però nosaltres som molt vius i parlem per on volem anar. Les Confraries, Germandats i Armats, com sempre, ens comprometem a continuar amb la nostra tasca, la nostra entrega, treballar per la ciutat que ens acull i estimem, i ho volem fer junts. I aquí valors com la serietat, el compromís, la caritat, la laboriositat i, la nostra fe volem que ens acompanyin. Ens coneixeu i sabeu que fins ara ha estat així. És el compromís ferm verbalitzat per mi però assumit per tots i per totes.

Tanco si em permeten amb l'agraïment especial als que ens han precedit i van impulsar la recuperació d'aquesta nostra tradició, i que han aconseguit que per molts i moltes mataronins i mataronines la Setmana Santa sigui quelcom important, un fet, un fet normal. I com no, als companys i companyes de viatge de la Comissió.

A vostès regidors i regidores gràcies per haver pogut deixar expressar-nos en aquest fòrum que és per antonomàsia el lloc de representació de la nostra ciutat, gràcies pel seu temps i haver pogut passar aquesta estona amb vostès, i ajudar a fer comprendre que la nostra trajectòria ve de llarg. I com sempre, nosaltres restem oberts a parlar amb tothom, -fins i tot amb els possibles detractors- i a continuar treballant. I com no, a que ens continuen coneixent i fent de la nostra setmana santa també una icona de la nostra ciutat.

Bona nit, bon debat serè i constructiu,i que visqui la nostra tradició.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada